Facebook

3,4 millioner nordmenn er på Facebook hver dag. Det gjør Facebook til en viktig kanal for å nå din målgruppe. Synlighet har erfaring og kunnskap om hvordan du kan skape lønnsomme resultater gjennom annonser på Facebook.

Nøyaktig målretting
Facebook byr på helt unike muligheter for målretting. Fordi brukerene selv har oppgitt informasjon, kan du målrette annonsene basert på segmenter som:

  • Kjønn
  • Alder
  • Bosted
  • Sivilstatus
  • Interesser
  • Remarketinglister

Det betyr at du kan vise annonser kun til menn som har fylt 50 år, bor i Trondheim, og er bilinteresserte, eller til de som tidligere har besøkt nettsiden din.

Kontroll over budsjett
En viktig fordel ved annonsering på nett, som også gjelder for Facebook, er at du har stor kontroll over kostnadene knyttet til annonseringen. Du kan endre budsjettet på kort tid og tilpasse det til om du kjører kampanjer eller andre markedsføringstiltak.

Mange muligheter for målretting, sammen med en budbasert betalingsmodell, gjør at forholdene ligger godt til rette for å skape lønnsomhet.

Få hjelp til annonsering på Facebook
Synlighet har gjennom flere år skaffet seg solid erfaring med annonsering på Facebook. Etter systematisk prøving og feiling har vi oppnådd gode resultater. Nå sitter vi på den kunnskapen som trengs for å lykkes med Facebook-annonsering både for store og små bedrifter i alle bransjer.

Vi har direkte dialog med Facebook og jevnlige møter, som gjør at vi leverer kampanjer som alltid utnytter det nyeste av funksjonalitet og kunnskap.

Når vi kjører annonsekampanjer på vegne av andre bedrifter, optimaliserer vi resultatene gjennom kontinuerlig testing, måling og analyse. På den måten får du best mulig resultater innenfor budsjettrammene dine.

Markedshjelpen tilbyr markedsføring i alle kanaler.

Merkevarebygging

Vi hjelper deg å få en rød tråd i din kommunikasjon slik at merkevaren blir forsterket ved hver kampanje.

Sosiale Media

Sosiale media er stadig viktigere i en hver kampanje. Vi velger ut de beste og mest effektive kanalene for hver enkelt kampanje.

Treffsikkert

Riktig målgruppe er essensielt i enhver kampanje. Vi analyserer og målretter mot riktig publikum slik at du treffer best mulig.

Effektmaksimering

Vi er på ballen under hele kampanjen og analyserer og justerer underveis slik at maksimal effekt oppnås.

La oss komme i gang!

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang, vi kommer med glede og forteller mer.